تلفن : 36342222-071
سینوس لیفتیک جراحی برای افزایش استخوان در نواحی خلفی فک بالاست که طی آن غشاء سینوس به سمت بالا جابجا شده و پودر استخوان در زیر آن قرار می گیرد بدین ترتیب ارتفاع استخوان افزایش می یابد .
سینوس-لیفت-چیست

سینوس لیفت معمولا زمانی انجام می شود که ارتفاع استخوان برای کاشت ایمپلنت در نواحی خلفی فک بالا کافی نیست .

در کل استخوان در نواحی خلفی فک بالا بخاطر آناتومی جمجمه کمتر از فک پایین است اما عواملی نظیر بیماری های لثه، عفونت، فقدان دندان ها به مدت طولانی و حتی سایز و شکل سینوس می تواند بر میزان استخوان موجود در خلف فک بالا تاثیر بگذارند و باعث نیاز به انجام سینوس لیفت گردند.

ایمپلنت دندان ه اخحث فاهس صشغ خب زخدفثطف ئشنث لخخلمث هد لخخی ثشغ فخ اشرث ذثسف ثشغ بخق سثخ سینوس لیفت هزینه و قیمت سینوس لیفت جراحی عوارض و معایف سینوس لیفت sinus lift چیست