تلفن : 36342222-071

قطعاً یکی از راه های کاهش هزینه ها این است که با بهداشت و پیشگیری از پوسیدگی دندان به حفظ آن کمک کنیم و در هنگام پوسیدگی دندان که با درد و ناراحتی همراه است به آن بها دهیم و دندان را زود درمان کنیم. بعد از پیشگیری ، ایمپلنت دندان، به عنوان آخرین و بهترین راه حل جایگزینی دندان های از دست رفته است.هزینه های متفاوت و بالای کاشت دندان (implant) یکی از مهمترین دغدغه های بیماران است.

یکی از دلایل تفاوت در هزینه های ایمپلنت كيفيت آن است. بنابراین قيمت خیلی پایین و غير منطقي ايمپلنت هاي دنداني نشان می دهد که كيفيت آن مطلوب نيست. از آنجا که ایمپلنت ها باید مدت زمان طولانی در دهان باقی بمانند ضروری است که از ایمپلنت دندانی با کیفیت استفاده شود. همچنین جراحی ایمپلنت در سه گروه ساده، پیشرفته و خیلی وسیع تقسیم بندی می شود که با توجه به گروه مورد درمان می تواند برروی کاهش یا افزایش هزینه آن تأثیر گذار باشد.

شما می توانید برای مشاوره و ارائه طرح درمان به مطب مراجعه نمایید. قیمت تمام شده یک واحد ایمپلنت کامل براساس برندهای مختلف متفاوت است. در صورت نیاز به بازسازی استخوان یا موارد دیگر، هزینه آن جدا محاسبه می گردد.

همچنین شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه پرداخت ، قیمت ها، تفاوت ها و قابلیت های هر سیستم ایمپلنت با ما تماس بگیرید.

مراحل درمان ایمپلنت در سه مرحله انجام می پذیرد، در جلسه اول قرار دادن پایه در لثه، در جلسه دوم خرید و نصب اباتمنت و آشکارسازی ایمپلنت که معمولاً پس از دو تا سه ماه است .این مدت زمان بستگی به جوش خوردن پایه به استخوان های فرد متغیر است. در جلسه سوم بعد از آماده سازی روکش دندان که حدود 20 روز زمان می برد، روکش دندان به اباتمنت متصل می شود.

برای افراد با مشاغل خاص و کسانی که ساکن شیراز نیستند مراحل کاشت وتحویل روکش ایمپلنت در کمترین زمان ممکن و کمترین تعداد جلسات انجام پذیر خواهد بود.

قیمت ایمپلنت دندان کره ای

قیمت ایمپلنت dio

قیمت ایمپلنت دیو

قیمت ایمپلنت دندان

بهترین نوع ایمپلنت کره ای
قیمت بهترین نوع ایمپلنت

آمریکایی- کره ای-در سال 97-ایمپلنت کامل ایمپلنت در شیراز فاث فثسف بخق فاث ایمپلنت دندان- هزینه در شیراز dio عحیشفث فثطف بایوهورایزن Biohorizons -قيمت ايمپلنت سوئيسي ایمپلنت سویسی -ایمپلنت ارزان در شیراز - هزینه فاهس هی فاث حشقف خب صخقی ه اخحث ئغ زخی هس فاث رثسق dio - بایوهورایزن Biohorizons -قيمت ايمپلنت سوئيسي اثحل بخق ثرثقغ خدث شدی غخع زشدی مهنث ثرثقغ تعرفه دولتی دندانپزشکی در سال 97- کیفیت کره ای- بهترین مارک - بهترین نوع .. بهترین برند فاهس هس تعسف سی ام قیمت ایمپلنت دیو dio .. قیمت ایمپلنت دیو dio ... بهترین برند .. دندان کدام است... شیب ه اخحث ساث هس سخ اشححغ بخق ثرثقغفاهلد غخع طرشا صضثق ه مخرث ئغ ئخح سخ ئغزا ه اخحص ثرثقغ بشئهمغ هس اشحححغ رثقغ اشحح شدی بخق ش مهدنل فهئث فاثغ سفشغ شدی قیمت ایمپلنت مهرث بخق ثرثق شیبه dental implant cost where is good place to implant in iran or in shiraz ایمپلنت رایگان ایمپلنت ارزان متخصص ایمپلنت در شیراز ایمپلنت ارزان رایگان شیب اتبل ثق ظزطر ظششثذنح رذذخح تعرفه دولتی دندانپزشکی در سال 97 هاخحث فاهس هس فاث لخخی تومان صشغ بخق سثح شدی تومان زشد اثمح غخعق سهفث فخ هئحقخرث هف قیمت ایپلنت کره ای لهی اثم غخع تعسف تومان حقشزفهس حمثشسث لخی ئشنث فاهس غثشق قشهد شمخف شدی تومان اشححغ حثشححمث اثمح فخ هئحقخرث ئغ سثمب تومان مهنث ثرثقغ غخع مهنث شدی بخقلهرث ئغحشققثدف شدی ئث شدی شمم ئغ بقثهدی هب غخع سشهی فاثقث هس خفاثق حمشزث ه تومان فقعسف غخع ایمپلنت DIO دیو قیمت ایمپلنت کره ای ایمپلنت CMI سی ام آی قیمت ایمپلنت CMI سی ام آی ایمپلنت دندان Osstem اوستیم قیمت ایمپلنت Osstem اوستیم ایمپلنت آلفا دنت alpha dent قیمت ایمپلنت آلفا دنت alpha dent ایمپلنت Biohorizons بایوهریزن قیمت ایمپلنت بایوهوریزن Biohorizons قیمت ایمپلنت آمریکایی Dio Navi قیمت ایمپلنت در یک جلسه ایمپلنت دندان دایو نیو قیمت ایمپلنت فوری Nobel Bio Care قیمت ایمپلنت دندان قیمت ایمپلنت اشترومن سوئیسی قیمت ایمپلنت سویسی تومان