تلفن : 36342222-071
دسترسی سریع

پس از کشیدن دندان و یا به دنبال عفونت اطراف دندان یا ریشه آن استخوان فک دچار تحلیل می شود . تحلیل استخوان در شش ماه اول پس از کشیدن دندان بسیار زیاد می باشد بطوریکه که گاهی حتی درمان های پروتزی و کاشت ایمپلنت را با مشکلات جدی روبرو می کند .

راه جلوگیری از تحلیل استخوان

یکی از عوامل تحلیل استخوان فک ، عفونت لثه است . عفونت و التهاب لثه را در مراحل اولیه به خوبی با جرم گیری و کورتاژ می توان کنترل کرد و نتیجه درمان کاهش خونریزی لثه یا حذف آن و بهبود فرم و بازگشت رنگ طبیعی این بافت (صورتی کم رنگ) است . در مراحل پیشرفته احتمالا نیاز به جراحی های لثه می باشد که در طی جراحی بافت های التهابی حذف و باکتری ها از سطح ریشه دندان پاک می شوند تا از تخریب بیشتر بافت های استخوانی اطراف دندان جلوگیری شود.

از دلایل دیگر تحلیل استخوان فک کشیدن دندان می باشد برای جلوگیری از این اتفاق راه های گوناگونی وجود دارد از جمله مراقبت از استخوان فک حین کشیدن دندان ، حفظ حفره دندان کشیده شده به کمک مواد پیوندی و کاشت ایمپلنت .

حفظ حفره دندان (Socket Preservation) چیست ؟

در مواردی که نتوان فضای خالی ایجاد شده پس از کشیدن دندان را با ایمپلنت پر نمود باید از این فضا محافظت شود به این کار حفظ ساکت (حفره دندانی ) گفته می شود. در این روش کشیدن دندان بسیار محافظه کارانه انجام می شود و بعد فضای خالی به کمک مواد پیوندی استخوانی یا کلاژنی پر می شود و دهانه حفره به کمک غشای محافظ یا پانسمان مخصوص بسته می شود . هرچه دیواره های باقیمانده ضعیف تر باشند نیاز به حفظ ساکت یا بازسازی آن بیشتر خواهد بود.

در چه مواردی من نیاز به پیوند استخوان فک دارم ؟

برای کاشت ایمپلنت نیاز به استخوان با حجم کافی است . استخوان باید از نظر ارتفاع، پهنا و شکل سه بعدی به گونه باشد که بتوان ایمپلنت با ابعاد مناسب در آن جای داد . به کمک تصویر برداری سه بعدی که CBCT نامیده می شود شکل و ابعاد استخوان مشخص می شود . گاهی میزان استخوان در بعد افقی کمبود دارد گاهی عمودی و در مواردی هم هر دو بعد مشکل دارد . در این موارد باید به طریقی کمبود استخوان جبران گردد روش ها و مواد پیوندی مختلفی برای این کار وجود دارد که بر حسب میزان ، شکل و حجم مشکل انتخاب می گردند.

Bone expansion (اتساع استخوان) چیست؟

یکی از روش های بازسازی استخوان است که به کمک دریل های مخصوص بجای برداشتن استخوان آن را در بعد افقی متسع می نمایند تا فضای کافی برای کاشت ایمپلنت فراهم شود. در صورتی که ارتفاع استخوان خوب باشد و استخوان از کیفیت مناسب و حداقل عرض 3 میلیمتر برخوردار باشد از bone expansion به همراه مواد پیوندی برای افزایش عرض استخوان استفاده می شود.

Bone splitting چیست؟

در مواردی که عرض استخوان نازک باشد و کیفیت استخوان به گونه ای باشد که قابلیت اتساع نداشته باشد ازbone splitting استفاده می گردد . درbone splitting برای باز کردن استخوان ابتدا شکافی در قله استخوان ایجاد می شود تا فضا برای کاشت ایمپلنت مهیا گردد.در این روش نیز به مواد پیوندی و غشاء برای تقویت استخوان نیاز می باشد.

در صورت کاشت ایمپلنت همزمان با کشیدن دندان آیا باز هم نیاز به پیوند استخوان می باشد؟

بستگی به شکل و ابعاد حفره دندان کشیده شده و موقعیت دندان دارد در هر حال اگر میزان استخوان ساپورت کننده ایمپلنت پس از کاشت ایمپلنت کم باشد و یا حفره دندان کشیده شده برزگ باشد بطوری که پس از کاشت ایمپلنت بین ایمپلنت کاشته شده و استخوان خالی باقی بماند استفاده از مواد پیوندی اجتناب ناپذیر است.

بالا بردن کف سینوس (Sinus Lift) برای چیست و راه های انجام سینوس لیفت کدامند؟

برای افزایش ارتفاع استخوان در نواحی خلفی فک بالا دیواره کف سینوس به کمک مواد پیوندی بالا برده می شود به این کار سینوس لیفت گفته می شود. روش های مختلفی برای بالا بردن کف سینوس (سینوس لیفت) وجود دارد که شایع ترین آن سینوس لیفت از طریق راس استخوان و همزمان با کاشت ایمپلنت است در مواردی هم از طریق دیواره کناری سینوس با یا بدون کاشت ایمپلنت انجام می گیرد.

بالا بردن کف سینوس (Sinus Lift) برای افزایش ارتفاع استخوان در نواحی خلفی فک بالا کاربرد دارد و درمواردی که عرض استخوان کافی باشد امکان کاشت ایمپلنت همزمان با سینوس لیفت و یا 4 تا 6 ماه بعد از بالا بردن کف سینوس امکان پذیر است.